Visie en missie

In het Centrum voor Mondzorg kan u terecht met heel veel tandheelkundige vragen en problemen: van heel beperkte vragen tot uitgebreide complexe problematieken. Vooraleer van start te gaan, nemen we voldoende tijd voor een goed gesprek met u (“de anamnese”) en voor een grondige klinische en radiografische diagnose. 
Samen met u bekijken we wat uw wensen zijn en hoe we die -zo goed mogelijk- kunnen realiseren. Na overleg met de verschillende tandartsen komen we voor u tot een optimaal behandelingsplan. Uw tanden zo lang mogelijk te behouden is onze eerste optie, maar als dat niet kan bieden we u uiteraard alternatieven aan. 

We nemen voldoende tijd voor informatie en overleg, zodat u zeer goed weet wat het behandelingsplan inhoudt. Op die manier kan u op een rustige, ontspannen manier de voor u meest geschikte behandeling laten uitvoeren.